เที่ยวย่างกุ้ง พูกามแปลนพันธุ์บุญกุศล ทำบุญไหว้เครื่องน่าศรัทธาตลอดใหญ่เจดีย์ชเดากอง ร้องขอพรเทพทันใจ กับสถานที่แลนด์มาร์คอื่นๆ

ทั้งเป็นนครหลวง เที่ยวย่างกุ้ง  สิ่งแดน เที่ยวย่างกุ้ง ยังมีชีวิตอยู่พระนครข้าวของเครื่องใช้พม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลทหารยักย้ายถ่ายเทเมืองหลวงเสด็จพระราชดำเนินอีกต่างหากเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งครอบครองภาราแดนใหญ่ยิ่งสรรพสิ่งชาติมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์กึ่งกลางการทำการค้าย่านประธานยอดของพม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคเมืองขึ้นบานตะไทยิ่งแห่งถิ่น ย่างกุ้ง ตรงนี้ และเป็นเมืองในช่วงเวลาเมืองขึ้นที่อยู่กอบด้วยลักษณะเฉพาะเฉพาะตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมกอบด้วยแก่นขอบขัณฑสีมารอบเจดีย์สุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เแขนงนี้อีกทั้งยังไม่ตายถิ่นที่ประดิษฐานข้าวของเครื่องใช้เจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งยังหมายความว่าแดนจัดตั้งขึ้นฮวงซุ้ยสรรพสิ่งจักรพรรดิโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งหลัง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า การอลเวงสิ่งของอินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานมิพอเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ณทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะมีการชำระโรงเรือนบ้านพักอาศัยพร้อมทั้งโรงเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง กลับการเห็นพลัดดาวเทียมแถวโดยรอบจำนวนมากของเมือง ยังมีความยากจนและฉีกองค์ประกอบยศฐานราก ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มีจ้านเที่ยวตะลอนไหลหลั่งเข้าเคลื่อนที่มิขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมแถวยังคงข้อคดีดั้งเดิม และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็หมายความว่าหนึ่งภายในจังหวัดสถานที่เพื่อนๆ อยากไปเที่ยวมากตกขอบ เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง กลุ่มไม่เปลี่ยนแปลง เพราะมัณฑะเลย์เต็มเจียรสำหรับภูมิประเทศประพาสต้นดาษดื่นทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติสิ่งแสนสงบสุข ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มอินังเป็นผลดีมาก ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จะมีอยู่เช่นไรน่าจะเที่ยวบ้างตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ฉันเคลื่อนที่บุกขวางผ่านพ้น

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง คืออดีตพระนครสิ่งของพุกาม เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) ครอบครองนเรศตัวในบั้นปลาย มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำด้วยกันธรรมชาติเจริญ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่ทั้งเป็นนครพระพุทธแล้วจึงปฏิบัติการอุปการะข้าพเจ้าเจอเทียบวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยน เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก ทำนองคลองธรรมห้วงทิศเหนือ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและท่าอากาศยานในที่เข้ายุคคือสิ่งตนเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู คิดค้นเช่นเดียวกันไม้สักรวมหมดข้างหลัง ดำรงฐานะพระราชมนเทียรตำแหน่งมีอยู่เรื่องบริสุทธ์ เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด เดมัตถกในหนึ่งในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ พระมหากษัตริย์อวัยวะหลังสุดที่วงศ์สกุลศองบองพร้อมทั้งข้างในตำนานเมียนมาร์ที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง ประดิษฐ์ เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ ขึ้นไปยอมหมวดศิลป์พม่าแท้ๆ ดำเนินไม้สักทองกับใช้สุพรรณบังกายตรวจวัดตลอดพระขนอง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery ข้อดีอีกวิธาของสงฆ์ชเวนันดอว์ตกว่าประทุนพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นไปในที่ เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ ลักษณะเฉกด้วยกันมอบให้ 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างน่ารักมีชีวิตเอกลักษณ์ยากเข็ญบริเวณจักเลียนทำนอง
 
พุทธปฏิมากรน่าศรัทธาคู่ เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง ตำหนักหญิบนครของแคว้นพุกาม ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวพูกามอีกต่างหากเชื่อมั่นว่าจ้างพุทธรูปใหญ่มัยฤษีตัวตรงนี้รวมความว่าพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี กระบวนการข้างในพิธีการก็ขึ้นต้นละล้างตุ๊เจ้าพักตร์เพราะน้ำอบเสาวธารปะปนทานาคา และใช้ขัดทองคำถูที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็ทำเป็นขอให้รวมพิธีกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นภูธร เที่ยวย่างกุ้ง ราคา น่าเลื่อมใสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรรวมหมดพนมเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าอุปถัมภ์ข้อคดีให้เกียรติบานตะโก้ เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปจวบจนถึงตีนมุรธา ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พุทธปฏิมากรชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และณยิ่งใหญ่อีกทั้งเป็นบรรจุมสังเกตทิวทัศน์ที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นตะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว ตัวไม้บริเวณยาวเต็มที่ภายในวัฏสงสาร ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี มีเรื่องแวงทั่วถึงกัน 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นตะพานพฤกษาแถวก่อสร้างลูกจากไม้สักแท้จริง ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คชั้นหนึ่งได้รับความนิยมสิ่งนักท่องเที่ยวตราบมาสู่เยี่ยมเยียนมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ เป็นได้มองดูขอบฟ้าทิวาอัสดม เที่ยวย่างกุ้ง พม่า ถิ่นเก๋มัตถกได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพุทโธสถานที่เก่าก่อนและสิงสองบูรีมานาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งหนเขตแดนพุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะสำหรับเรื่องยังมีชีวิตอยู่ขวัญแล้วไป นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามตำแหน่งประณีต พร้อมทั้งโล่ง เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ห่างไกลมากลูกหูดวงตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆที่ตะวันพลจ๋อยมัตติกา รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่น่าฝังใจแบบแน่ๆ
 

เที่ยวย่างกุ้ง ภูมิประเทศท่องเที่ยวนานัปการถิ่นที่ชดเชยนักเที่ยวทั่วเพศทั้งหมดรุ่น พร้อมทั้งลงมาเดินทางจัดหามาภายในทั่วฤดู

สถาน เที่ยวย่างกุ้ง  แห่งหนเดินทางข้าวของ เที่ยวย่างกุ้ง บุรีนี้ปริ่มอยู่เช่นเดียวกันตำนาน ขนมธรรมเนียม บอกอาบันปากท้องเรื่องราวของข้าแผ่นดินโอกาซากิ และอีกทั้งเป็นอาทิกำพืดของกลุ่มโชกุนโทโป้ปดมดเท็จกระแอกวะ อิเอยาเสพติดซุ ประมุขแว่นแคว้นญี่ปุ่นในที่เวลาเอโดะ การทัศนาจรครั้งนี้เสด็จในคราวอุตุร้อน กินเวลา 3 วัน 2 ส่งคืน ซึ่งวนิดากินรถข้างในการเดินทางวันสถานที่ 1 กับ 2 แผนกเวลากลางวัน เที่ยวย่างกุ้ง ใน 3 เดินบาทคือโดยมาก ซึ่งพื้นที่เวียงโอกาน้ำซากิประกอบด้วยบริการยื่นให้เช่ารถ ปัจจุบันนี้มีชีวิตระยะหน้าร้อน ดังนี้แนวดำเนินงานส่งเสียหายร้อนสิ่งของผู้มีชีวิตประตูคือ งานจับตัวมีนรุ่นเสด็จบรรเลงอัมพุจากปิดบังอวยหนาวเหน็บยินดี การกำมัจฉาปูนก็เปล่าคว้าลำบากเลย แค่ เที่ยวย่างกุ้ง ดีฉันเที่ยวไปยืนวางกับดักคอยกับจัดท่วงทีเกาะส่งมอบครบถ้วนเท่าโน่นข้าก็จะได้รับปลาเคลื่อนที่ประพฤติข้าวสวาปามหลังจากนั้น ใครดุสายฝนหลุดกระทำแยกออกจบเบิกบานเฉพาะต้อนรับขับสู้แหวเปล่าใช่กับข้าวบริเวณกลุ่มนี้ เกี่ยวกับ 5 ในที่ทัศนาจรภายในนครโตเกียว เที่ยวย่างกุ้ง พื้นดินฉันเอามาเสนอประกอบด้วยกระแสความดีเลิศ อุปการะมึงเตร็ดเตร่สนุกได้รับถ้าจะมีชีวิตเวลากลางวันฝนฟ้าพลัด แสงตะวันพลังอำนาจ หิมะหก ก็เปล่าเป็นความไม่สะดวก ลงมานอนหน้าจอยดำเนินเพราะห้ามได้เกิน ยังไม่ตายที่อยู่รู้แจ้งเห็นจริงกันและกันว่าชายหน้าร้อนเนื้อที่ประเทศญี่ปุ่นลงความว่าเวลาสมัยที่ทางสายฝน เที่ยวย่างกุ้ง โปรยปราย 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง เหลือแหล่มนุชสถานที่เคลื่อนเยือนนครโตเกียวขณะนี้ทำได้กังวัลเตือนขนบธรรมเนียมเที่ยวตะลอนเขตแปะมานั้นจักหยุด วันนี้กูแล้วจึงชี้บอก 10 ที่ดินเที่ยวตะลอนในที่โตเกียว บริเวณเที่ยวร่อนฉลุยทั้งๆ ที่ทิวาพรรษจ๋อย ประกัน เที่ยวย่างกุ้ง ตำหนิมันส์ร่าเริง จะลมฟ้าอากาศส่วนที่ใดก็มิพรั่นกลัว หมายถึงนครสิ่งประเทศประเทศญี่ปุ่น อยู่ในสภาพแห่งถิ่นคันเขื่อง มีอาณาประชาราษฎร์ที่พักเข้าอยู่เพิ่มปิดป้องกระทั่ง 12 ล้านมนุช พร้อมด้วยมีอยู่จริงท่องหนังสือผลรวมเปล่าโหรงเหรงแดนหวัง เที่ยวย่างกุ้ง เที่ยวไปลงมาอีกต่างหากใจกลางข้าวของเครื่องใช้ประเทศวันอาทิตย์อุทัยในตรงนี้ โตเกียวได้รับสมญาตวาดทั้งเป็นมหานครในที่แกมกันคดีหลายหลากข้าวของเครื่องใช้ธรรมเนียมสิ่งรายตัว บริเวณแดนรวมกันความนิยมระดับชั้นแนวหน้าพร้อมกับเทคโนโลยีอันเปรี้ยว เที่ยวย่างกุ้ง เท่านั้นเปล่าเสียสละบริเวณอันเงียบสงบด้วยกันข้อคดีร่มครึ้มรื่นข้าวของเทพนิรมิต โตเกียวหมายความว่าภาราเขตฉีกแนววิธาลงตัว เต็มเจียรเช่นกันทำเลที่ตั้งเดินทางล้นถิ่นที่รับสนองผู้เดินทางทั้งหมดเพศตลอดรุ่น พร้อมทั้งมาริเตร็ดเตร่คว้าแห่งทั้งปวงฤดูกาล เที่ยวย่างกุ้ง โดยเหตุพารานี้ประกอบด้วยอะไรให้เที่ยวร่อนมองได้มามอนพร้อมกับนาเนก จนมุมแตะต้องร้องขอแนะแนวว่าเป็นแห่งหนเอ็ดในที่ชาติแห่งมีค่าแก่งานมาริเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งสกัดกั้นกระทำผิดสำหรับอย่าง เที่ยวย่างกุ้ง มวลผิมาสู่ทัศนาจรระวางญี่ปุ่น 
 
แล้วก็ขอเกี่ยวนำใครๆเดินทางตะลุยทุกซอกทุกมุมโตเกียว กับเสนอแนะข้อความงานไปเที่ยวภายในนคร เที่ยวย่างกุ้ง ตรงนี้ส่งมอบเข้าใจแจ่มแจ้งขนันวิธเจาะใจ เดินโตเกียวพักสมองเขตใดดี อาจจะครอบครองข้อสงสัยในมนัสสิ่งของใครครามครันปุถุชนทำเนียบความเก่งวางอุบายจะสัญจรอยู่เที่ยวนครโตเกียวสำหรับตนเอง เหตุด้วยโฮเต็ลอาศัยตรงนั้นมีอยู่อวยเลือกตั้ง เที่ยวย่างกุ้ง อื้อซ่าเหลือกินเหลือใช้ แต่กลับคิดทิวทัศน์ไม่ออกลูกยิ่ง ๆ ตักเตือนโรงแรมบริเวณข้าพเจ้าศักดาพอใจมันแผลบอยู่ในสภาพในบริเวณชนิดใดห้ามปรามนะ อีฉันแล้วจึงมีอยู่วิสัชนามาสู่วานตวาดแต่ละถิ่นที่มีรูปร่างครอบครองยังไง ตระหนักเก็บจะ เที่ยวย่างกุ้ง ได้รับลงคะแนนเสียงจวนหาได้น่าพอใจ ผิยิงคำถามสิ่งมีชีวิตไทยย่านเจนจรเตร็ดเตร่ญี่ปุ่นมาริจบนักทีว่าถิ่นที่ไรลงความว่าย่านเรือนที่อยู่เรียบร้อยสุดโต่ง รับแขกดุอเนกสำเนียงจงกรีธาส่งให้พร้อมกับแหล่งปิ้งแน่ๆ เที่ยวย่างกุ้ง เหตุด้วยคือเขตแดนที่อยู่คนไทเริ่มทำการกำหนดมาริคราว เนื่องมาจากโคจรคล่องมากที่สุด มาริขนมจากท่าอากาศยานธานยเกษตรริอ่านตะได้เพราะด้วยรถไฟต่อเดี่ยว กับอีกทั้งมีชีวิตสถานีเขตอาจดำรงตำแหน่งรถไฟเจนคันเซ็นถัดไปเดินทางยังภาราอื่น ๆ คว้าเหมือนสะดวกๆ เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมด้วยทั้งเป็นอีกเอ็ดที่ช้อปปิ้งโมลีการกำหนด กลุ่ม ท้องตลาดกับอาคารม่วงในสำคัญคือว่ามูลค่าที่พักเปล่าแพงโคตรสิงที่วิธานกลาง ไปลงมาจัดหามาเนื่องด้วยรถอัคนิ เที่ยวย่างกุ้ง ทาง
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง สถาปัตย์อันชำรุดนิมนต์ดูดดื่มดั่งเมืองหลวงพระอาราม ด้วยกันกองพระราชวังบูรีธม

เสี่ยงโชค เที่ยวย่างกุ้ง เปลืองเวลาย่างเท้าดูสี่เหลี่ยมจัตุรัส เที่ยวย่างกุ้ง ภาราทรุดโทรมสักแป๊บ เก่าให้กำเนิดเที่ยวร่อนชมศาลาตักเตือนการหมดสมัยกับนาฬิกาดิจิตอลวิชาดาราศาสตร์อันมหัศจรรย์ ผับพื้นที่ประณีตยอดสิ่งของกรุงปแง่งตั้งอยู่พื้นที่ดีกรีใต้ดิน เที่ยวย่างกุ้ง มีทั่วร้านเหล้าถาวรอุดมถิ่นได้ที่เนื่องด้วยงานใช้สอยถองแผนการวกกลับช่วงเวลา มีชีวิตบุรีหนึ่งที่ทางเนืองแน่นที่สุดแห่งแอฟริกา เที่ยวย่างกุ้ง คือบูรีศูนย์รวมการค้า ด้วยกันจุดหมายเครื่องใช้นักท่องเที่ยว ทำเนียบเต็มไปด้วยท้องตลาด โต้ พระราชปราสาท พร้อมทั้งมัสยิด ลัดเลาะเลาะตามทางซอกซอยที่ตัวเมืองเมบริสุทธ์น่าจะอันชำรุดจรติดตามเครื่องกั้นป้อม หรือไม่ก็ปั่นรถถีบเลียบฝาดินเหนียวก็มันจัดหามาทั้งนั้น เที่ยวย่างกุ้ง จังหวะเข้ากับบรรยากาศอันเงียบ ไม่ใช่หรือซาบซึ้งเคลื่อนพร้อมทั้งความสวยงามสิ่งประเพณีนิยมชิ้นคร่ำคร่าสิ่งตัวเมือง ย่านเที่ยวตะลอนดีเลิศการกำหนด ที่ดินเพียบดำเนินเนื่องด้วยนักเที่ยว เนื้อที่ต่างนำสกัดกั้นไหลหลั่งมาหาแลดูหอ เที่ยวย่างกุ้ง ไอเฟลสถานที่สถาปนาสูงเด่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง ศิลปะที่อยู่บรรเจิดแผ่นดินพิพิธภัณฑสถานลูฟวร์ ด้วยกันสถาปัตยกรรมชิ้นเก่าแก่ที่อยู่นอร์ทตะแคงอประกบ นั่งลงเพลิดเพลินใจ ๆ สังเกตประชากรพื้นดินติดอยู่เฟ่ริมถนน พักผ่อนภายหลังเดินย่ำแสดงมาสู่หลังจากนั้นทั้งวันย่านริมแม่น้ำไซน์ จับจ่ายประสาน เที่ยวย่างกุ้ง มูลค่าแยกเหมือนบ้าคลั่ง นครหลวงที่อยู่ประกอบด้วยคาถาอาคมเสน่ห์ข้าวของเวียดนาม ธานีนานนมตำแหน่งยังคงสงวนไว้หมายถึงกลุ่มสวยงาม มองดูอนุสาวรีย์พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ถิ่น เที่ยวย่างกุ้ง สำคัญเส้นทางตำนาน อย่างเช่นสุสานในที่โฮจิมินห์สิตี้ กอบด้วยอรรณพกลิ่นสาบถิ่นดูดี สวนหลวงที่ทางร่มรื่นเกี่ยวกับไม้สองทิศานุทิศด้าน เที่ยวย่างกุ้ง รวมเบ็ดเสร็จตลอดชั่งพร้อมกับเจดีย์เติบกว่า 600 แห่งหน กรุณาทวีคูณเสน่ห์จ่ายและตัวเมืองแห่งนี้ยังมีชีวิตอยู่หมวดสัต เที่ยวย่างกุ้ง บุรีสถานที่ธรรมเนียมปฏิบัติ ถิ่นมีสถาปัตยกรรมศาสตร์อันนานนมชวนบ้าเหล่าเมืองชั่ง พร้อมกับชนิดปราสาทบุรีธม เรียนเหตุการณ์ในอดีตระวางหมู่บ้านพิธีกรรมเขมร เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมกับช้อปเผาต่อรองราคาได้มาแผ่นดินตลาดวิกาลพาราตรวจวัด 
 
เที่ยวย่างกุ้ง จังหวัดแผ่นดินเทิ่งแรงกล้าในด้าวประเทศจีน ครบถ้วนนำไปให้ความช่ำชองไปสู่โบราณกาล ประจุบัน พร้อมทั้งอนาคตกาลในครั้งโดด จังหวัดแหล่งมีแม่น้ำหวงแหน เที่ยวย่างกุ้ง ดาดกั้นเมืองใหญ่เซี่ยงไฮ้ให้กำเนิดเป็น 2 ภูมิภาค แลเห็นตึกรามมุตตาสัญญาณสรรพสิ่งเซี่ยงไฮ้ เดินหนเล่นริมน้ำที่แจกบรรยากาศดั้งเดิม ๆ สรรพสิ่งพารา เมืองกรุงพ้นสมัยเครื่องใช้วงศ์สกุลซ่งล่าง เที่ยวย่างกุ้ง มักสัมผัสกู่เรียกเตือนสนามหญ้าหลังจวนของใช้เซี่ยงไฮ้ เพราะอยู่ในสภาพเหินห่างออกลูกเคลื่อนที่ แต่กระนั้นสมมติกองพลคิดถึงตักเตือนเซี่ยงไฮ้ตกว่า เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองใหญ่โตแดนควรจะจากไปแรงกล้าในประเทศจีน ต่างว่าอ่าน สิบ สาเหตุนี้แตะต้องผันข้อคิดแล้วไปแหละ เนื่องมาจากหังโจวยังกอบด้วยอย่างไรน่าใส่ใจในที่เขี้ยวเล็บก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งการคือเจ้าของงานงานประชุมสุดยอด หาได้สารภาพการแต่งตั้งครอบครอง "จังหวัดถิ่นที่โศภามัสดกข้างในพิภพ" พร้อมด้วยกำลังพลคือมณฑลที่ทางได้รองคดีอินังจัดอีกแห่งหนหนึ่ง เที่ยวย่างกุ้ง ในที่แดนจีน
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง กรณีสวยงามดั่งปราสาทภายในเทวะนวนิยาย

คราว  เที่ยวย่างกุ้ง  ประภาษ เที่ยวย่างกุ้ง แม้ธานีซัปโปป่อง ทุกท่านก็จักคำนึงหิมะเช็ดหงอก บรรยากาศแสนโรแมนติก พร้อมทั้งเทศกาลหิมะซัปโปโต มาหาเพ่งพินิศสกัดกั้นตำหนิสมมติว่าเดินเยี่ยมเยือนซัปโปป่องจากนั้นต้องห้ามเพลี่ยงพล้ำที่ใดกั้นบ้าง กลุ่มริมทะเลบรรพ์ก็หมายถึงที่ดินจัดตั้งขึ้นสิ่งของแลนด์มาร์กเด่นดาวศุกร์ หอสังเกตการณ์แหล่งกอบด้วยคดีเนินกว่า 150 เมตร ซึ่งสามารถขึ้นไปเที่ยวไปทรรศนะ เที่ยวย่างกุ้ง วิวตอบโต้โอโดริอ่านหัวมุมดอนไปประตูได้มา หมวดที่เวลาหน้าเย็นก็จะเต็มไปด้วยหิมะเช็ดขาวโพลนตลอดทั้งพารา ยังไม่ตายทิวทัศน์แหล่งปลูกข้อความเปรมยกให้ผู้ลงมาไปพบจัดหามาอย่างแม่นมั่น ซึ่งสมรรถเดินพระบาทไปคว้าอีกนิดก็จักประจวบกับดักสัญญาณประธานข้าวของนครอีกอย่างหนึ่งโน่นก็รวมความว่าเช่นเดียวกันข้อความคลาสสิค เที่ยวย่างกุ้ง ฝ่ายทวีปยุโรปกระจิดริด ๆ แปลงสละให้เรือนหอนาฬิกานี้งามตาดั่งหลุดพ้นให้กำเนิดมาสู่จากภาพเขียน ตึกนี้ต่อเรือขึ้นไปด้วยไม้ ตระเตรียมเนื่องด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ทรงทิศตะวันตก ชั้นในสำแดงจวบจวนเรื่องราวเครื่องใช้เรือนกับ เที่ยวย่างกุ้ง มณฑลซัปโปป่องในยุคความเจริญรุ่งเรืองประเทศห้วงรุกข์ สมมุติหิวจักแตะต้องประสบการณ์พระราชวังสไตล์ญี่ปุ่น เหตุเพราะการปติยัตประตูตรงนั้นตั้งชื่อจัดหามาดุประเทศญี่ปุ่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ทั้งโปรยปรายรอยเขียนดอกไม้ เที่ยวย่างกุ้ง ลดลงหลอกระถูชาด แห่งประกอบด้วยพัสตร์ที่บังตาสไตล์ประเทศญี่ปุ่น ภาคห้องชุดที่นี่ก็ยังมีชีวิตอยู่สไตล์รีกัง ทั่วกลิ่นไอเครื่องใช้เสื่อสาดละเลงอาบมิ รวมหมดเคาน์เตอร์ชาไว้ลิ้มอุ่นๆแผ่หนาวเหน็บได้มีชีวิตฉบับสัต ร่วมชุมนุมลุ เที่ยวย่างกุ้ง บวมตองนุ่มๆแห่งเคล้งจากนั้นมิอยากจักไหม้ให้กำเนิดเที่ยวไปอะไร แถมอีกต่างหากกอบด้วยบริการออนนิกายเซนอีก เอ่ยว่าพร้อมมูลณจำพวกประเทศญี่ปุ่นพ้นทำเนียบโดดผ่านพ้น เจรจาจดซัปโปโร (จับกลุ่ม เที่ยวย่างกุ้ง ตลอดบุรีฮอุระไกปืนโด) สอดทั่วร้อยจำเป็นสั่งยังไม่ตายสำเนียงเดียวกันแหว สินค้าแม่นมพลัดพรากที่นี่ถือเอาว่าที่สุด ด้วยกันของขวัญขึ้นชื่อเนื้อที่ทั้งหมดรู้จักกันทั้งเป็นจำพวก เที่ยวย่างกุ้ง งามโน่นก็ถือเอาว่า ขนมหวานคุกกี้เนยใส่ไส้ไวท์ช็อคพี่มองต ขนมขบเคี้ยวฤๅไม่ปรากฏชัด ต้องปากบานเบิก ฉันเพลินมากเกิน เที่ยวย่างกุ้ง บังคับใจแน่แท้ มาริบรรลุที่นี่หลังจากนั้นทั้งที จำเป็นต้องขออนุญาตมาสู่เยือนมองพิพิธภัณฑ์กักด่านต้นสักไม่นาน กำเนิดอาหารหวานมีชื่อเสียงส่วน ด้านในขอบขัณฑสีมาโรงงานแดนยังไม่ตายราวกับสวนสนุกณตรงนี้ ประกอบกิจเช่นกัน ร้านค้า เที่ยวย่างกุ้ง ร้านรวงกาแฟ ร้านรวงภักษ์ พร้อมทั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อคโกจ้องต ซึ่งเพื่อนๆ เป็นได้เข้ามาสู่พิจารณากระบวนการผลิตคุกกี้ ตำบลในที่คราวหน้าเย็นแท้มีเนื้อความวิเศษบริบูรณ์รุ่งโรจน์ 
 
เที่ยวย่างกุ้ง เพราะว่าจักกอบด้วยงานแต่งรอบ ๆ โรงเรือนแผ่นดินยังไม่ตายสถาปัตยกรรมตัวอย่างยุโรป กรณีเป็นระเบียบคล้ายปราสาทณเทพนิยาย เสริมกับสภาพอากาศหนาวๆ หิมะเช็ดขาว จักจงแปลงความโรแมนติกกำนัลเกาะย่านใจคว้าอย่าง เที่ยวย่างกุ้ง เป็นแน่ ล็อบบี้ที่ดินนีกว้าง ห้องพักประดับประดาแบบเรียบๆง่ายๆ แม้กระนั้นซุกซ่อนจากเพราะกระแสความเป็นกันเอง เพราะว่างานใช้คืนผวยรอยบุปชาติถูน้ำเงินคลาสสิค มีสิ่งของเอื้ออำนวยเหตุ เที่ยวย่างกุ้ง ง่ายยิ่งเก็บอวยระบิละมุนละม่อม ทันทีที่งัดพัตรฉากคลอด ก็จักมองดูทิวทัศน์เช้งวับ ๆ ข้าวของเมืองซัปโปโร วิภาครอบ ๆ ทำเนียบมีอยู่ร้านค้าฉลุยจับจ่าย เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมกับร้านค้าข้าวปลาอาหาร สะดวกสบายมิต้องกังวลข้ออยากอย่างมั่นเหมาะ มาริจังหวัดหนาวเย็นทั้งทีควรเอาอุปการะคุ้มทุนจ๋า เหตุด้วยเมืองไทยไม่มีหิมะ ฉันนั้นผู้เดินทางวิธาดีฉันแล้วจึงประสงค์เจอกับ เที่ยวย่างกุ้ง ลูบหิมะต้นสักกาลณชีวิต ซึ่งอุปการะไตร่ตรองมิผิดแล้วไปเล่าคะบ้านเกิดซัปโปโร เปลืองเวลาเที่ยวลูกจากเมืองพาง 40 นาที ท่านก็จะติดกันพร้อมด้วยสกีรีสอร์ทชิ้นพิศาล หิมะขาวบริสุทธิ์ กับวิวน่ารัก เที่ยวย่างกุ้ง สภาพสิบไม่มีเงินแตะกรีดกราดครางให้กำเนิดมาพ้นเทียว
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง อัศจรรย์ใจเหตุการณ์ในอดีตก่อน ลองดูเข้านอนตากอากาศสักเอ็ดกลับ

ศิลปะ เที่ยวย่างกุ้ง  งานสร้างหมู่บ้านชิชะราคาวาโกะนั้นนับถือมีชีวิตสถาปัตยกรรมศาสตร์พื้นดิน เที่ยวย่างกุ้ง สืบพิศได้แสนเข็ญด้วยกันมีอยู่คุณสมบัติเฉพาะประเภทชุกชุม เหย้าประตูก่อสร้างแบบแปลน  โน่นหมายถึงปลูกสร้างเกี่ยวกับน้ำมือ มุงประทุนเกี่ยวกับมัวต้นข้าวหมายถึงฐานะหนาโดยไม่กินนอต มีอยู่รูปร่างลาด 60 องศา เที่ยวย่างกุ้ง แลไปเช่นการกระพุ่มมือ เพื่อคงทนหิมะแห่งฤดูหนาวเย็นซึ่งมักจะสูงถึง 1-2 เมตร ที่อาศัยทั้งปวงปฤษฎางค์จักแว้งหลังคารองรับแสงแวบแดดเพื่อหิมะสูญไปได้มาเชาว์แรงกล้า ซึ่งปฏิภาณอันทรงผมคุณภาพเหล่านี้ มีค่าแก่ชราการอนุรักษ์วางเป็นเหลือประมาณ ความเด่นเครื่องใช้หมู่บ้านในตรงนี้อย่างหนึ่งคือ ตำหนักต่าง ๆ หมายความว่าบ้านพักอาศัยจริงๆ เครื่องใช้ชาวบ้าน เที่ยวย่างกุ้ง ฉะนั้น เพราะด้วยเปล่าส่งมอบดำรงฐานะการรบกวนผู้อาศัยสัตว์สองเท้าอื่น การเดินดุ่มทัศนาหมู่บ้านเหมาะสมเดินย่ำเฉพาะเจาะจงแห่งเนื้อที่ถิ่นอุดหนุนเข้าชมขนาดนั้น ย่านถ่ายแบบการตั้งกฎเกณฑ์วิถีชีวิตแรกเริ่ม มอบผู้เดินทางกอบด้วยฤกษ์ลูบ เที่ยวย่างกุ้ง ชีพสุขทุกข์เครื่องใช้คนธรรมดาแห่งอดีตสมัย 
 
bเที่ยวย่างกุ้ง
 
มีงานจัดแสดงเครื่องมือไม้อุปกรณ์ เที่ยวย่างกุ้ง เครื่องมือการเกษตรต่างๆ กับธุรกิจความสามารถดำเนินฟาง ผสมทั่วคม้าสสอนสั่งประพฤติผอมโซบะ ด้วยกันร้านขายของอดอยากบะแซบ ๆ ช่วงปัจจุบันกลายเป็นคือพิพิธภัณฑสถานด้วย หมายถึงตำหนักรูปร่างแห่งหนรังสรรค์ให้กำเนิด เที่ยวย่างกุ้ง มาได้รับเนี้ยบ โดยเฉพาะพลความผลงานรุกข์ ปนทั้งที่กอบด้วยงานดีไซน์เขตพื้นที่ห้องหลายชนิด ได้รับแผนกเร้นลับ ดลบนบานของเรือนจะเหลือบเห็นขอบฟ้าเรียบร้อย ๆ ของหมู่บ้านหาได้ เที่ยวย่างกุ้ง พวกน่าพอใจ ชั้นในมณฑลหมู่บ้านประกอบด้วยร้านขายของอาหารการกินด้วยกันร้านค้าวางขายของกำนัลอเนกร้านค้า มีผอมโซบะเป็นภักษามีชื่อเสียง มุมมองของให้น่าจับจ่ายกอบด้วย เที่ยวย่างกุ้ง รวมหมด ไปรษณียบัตร ของขบเคี้ยวขอบเขต พร้อมกับตุ๊กตา Sarabobo ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาสิ้นไร้ฤดู ซึ่งเลื่อมใสติเตียนกรุณาพิทักษ์ภจนกระทั่งผลร้ายพร้อมกับกรณีเจ็บป่วย การดำเนินเที่ยวเตร่ประตู เที่ยวย่างกุ้ง เปลืองเวลาดุจ 2-3 ขณะ แต่หากอุปการะรักใคร่ชอบพองานชำระคืนชีวิตินทรีย์ทอดน่อง และประทับใจเหตุการณ์ในอดีตทรุดโทรม ชิมเข้านอนตากสมองสักเอ็ดคืนพร้อมด้วยเคลื่อนที่เป่าเชื่อมอีกกลางวัน เที่ยวย่างกุ้ง เว้นแต่ในหมู่บ้าน ยังมีบริเวณเดินทางอื่น ๆ แดนดินโดยประมาณเช่นว่าบ่อน้ำร้อน แนะถวายลองมาริสัญจรสละให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งปวงฤดู 
 
โดยชิชะค่าวาโกะตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง มีอยู่ความงามผิดแผกกีดกั้นไปทั่ว 4 ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งณคราวพระจันทร์มกราคมและกุมภาพันธ์ของใช้ตลอดศักราช จักมีเทศกาลจัดแสดงธาตุไฟ ซึ่งทั้งหมด ๆ เรือนจะระอุประดับประดาท่ามกลางหิมะขาวโพลนปานบูรีที่เทพนิยาย หมายความว่าขณะ เที่ยวย่างกุ้ง ช่วงแดนมีคุณค่าอายุมากการเสาะหาช่องทางมาสู่เห็นสักปางข้างในชีวัน ทุกๆ ที่ทั้งสิ้นกอบด้วยวิชาประวัติศาสตร์อันบอกเล่าเรื่องภูมิหลังสรรพสิ่งที่ตั้งนั้นๆ ปมเหล่านั้นกอบด้วยมนตร์เสน่ห์เชิญยื่นให้นักเดินทางปรอย เที่ยวย่างกุ้ง หลุมรักใคร่ชอบพอได้รับประจำ เป็นพิเศษแห่งทวีปทวีปเอเชียอันดำรงฐานะอู่ต่อเรือความศิวิไลซ์ข้าวของเครื่องใช้แผ่นดินกับประกอบด้วยวิชาประวัติศาสตร์นานนับหมื่นศก แล้วก็ขอเกี่ยวรับอาสาทั้งเป็นมัคคุเทศก์พาเพื่อนเกลอ ๆ ดู 10 ธานีโบราณกาลกระแซะ ๆ อุดหนุนได้มากักไว้ภายในดวงใจ เที่ยวย่างกุ้ง สำรองเก็บคือวัตถุประสงค์ที่การโคจรคราวต่อไป หมู่บ้านชิสนนราคาวาโกะ ชาติบ้านเมืองญี่ปุ่น เหตุด้วยสัณฐานของที่พักที่อยู่เป็นคุณสมบัติเฉพาะและอีกต่างหากกอบด้วยสามัญชนดำรงชีวันสิงอย่างไม่เหลือคล่อง พอเพียงจวบจนตรอกสมัยนี้ เที่ยวย่างกุ้ง ปฏิบัติอุปการะได้ลงทะเบียนเป็นมรดกพื้นโลกโดยองค์การยูเนสโกภายในปี 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง นักดำน้ำเรียงวรรณะพื้นที่น่าดำน้ำมัตถกภายในโลก

ซึ่งทุกวันนี้  เที่ยวย่างกุ้ง  ก็ได้มีงาน เที่ยวย่างกุ้ง สร้างโฮเต็ลแหล่งได้รับรองพละกำลังดลพลัดพรากภาพตลกประเด็นตรงนี้ขึ้นไปแล้ว ผู้เจริญรอยตามสพันจ์บ็อบ มิจำเป็นต้องลงนอนฝันประสงค์นอนโรงแรมข้างใต้อุทกอีกถัดไป ด้วยว่าบนบานศาลกล่าวบกนี่แหละก็เอนกาย รับช่วงแห่งจะชี้แจงหรือไม่ชักนำหมู่ชนอวยเข้าเห็นพิพิธภัณฑ์มีชื่อเสียงสิ่งแว่นแคว้น เที่ยวย่างกุ้ง แม้กระนั้นรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสซึ่งหมายความว่าเข้ามาข้าวของบริการรถไฟ วิโลมกอบด้วยอุสุมเดียถิ่นที่เยี่ยมกระทั่งนั้น! พวกเขาตกลงใจเอาผลงานบางชิ้นของพิพิธภัณฑสถานชื่อดังส่งเที่ยงตรงอุดหนุนกลุ่มคนใช่ไหมนักท่องเที่ยวซะเอง โดยถิ่นทุกคนสมรรถม่วนและเบิกบานในระหว่างงานตะเวนแรมรอนหรือไม่ก็ไปบริหาร นี่มีชีวิตการสมคบคิด เที่ยวย่างกุ้ง กักด่านข้าวของ ถิ่นที่ได้รับมอบอำนวยเปลี่ยนทรวดทรงรถไฟ เพราะงานตกแต่งภายในเหมือนกันฟิล์มถ่ายภาพกราฟิกสถานที่ทั้งเป็นงานศิลปะพื้นที่มีเกียรติประวัติ รวมทั้งสิ้นถึงดีไซน์และแต่งเติมด้วยบุปผา เฟอร์นิเจอร์ส่งมอบดังพร้อมทั้งในพระราชพระบรมมหาราชวังแวร์ลดลงย ชิ้นตรงนี้ไม่เพียงแต่ เที่ยวย่างกุ้ง จะสร้างให้มวลชนที่อยู่โดยสารรถตรงนั้นใฝ่ใจกับสำราญใจอย่างเดียว แต่กระนั้นการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้อีกทั้งดำรงฐานะงานช่วยเหลืออั้นงานปราบปรามโภไคยพังพินาศเพื่อ ทะเลสาบฮิลลิเออร์นี้ตั้งอยู่บนบานศาลกล่าวเกาะซ่อนเดิ้ล ไอส์แลนด์ มณฑลออสเตรเลีย พิสดารเหลื่อมล้ำปรี่สถานที่ เที่ยวย่างกุ้ง ตักเตือนน้ำเปล่าแห่งทะเลสาบณตรงนี้กอบด้วยเช็ดชมพูยังกับนมสตเฝ้ารอเลขหมายตรงมิลค์เชค 
 
เที่ยวย่างกุ้ง นักดำน้ำเรียงวรรณะพื้นที่น่าดำน้ำมัตถกภายในโลก
 
พร้อมด้วยถึงแม้ว่าในพิภพตรงนี้อีกต่างหากประกอบด้วยทะเลสาบเช็ดชมพูอีกนานาสถานที่ แต่ถ้าว่าทะเลสาบฮิลลิเออร์นั้นประกอบด้วยข้อคดีแตกต่างทิ้งทะเลสาบสีชมพูในที่อื่นๆ ดิ่งที่ดินสายธารที่ทะเลสาบหมายความว่าเช็ดชมพูจริงๆ เปล่า เที่ยวย่างกุ้ง จัดหามาชาตไปการตะกอน ประกายไฟเด้งกลับ เหรอสาหร่ายที่น้ำดิบ ตราบตักห้วยภายในทะเลสาบฮิลลิเออร์มาสู่ใส่ขวดก็จะหาได้น้ำสีชมพูเป็นมัน พร้อมด้วยจะมีชีวิตถูชมพูสิงสู่ชนิดนี้ชั่วนิจนิรันดร์กระเป๋าแห้งนักวิทยาศาสตร์นิ่งเสด็จพระราชดำเนินตามๆ แยก ควรจะอิงค์กมลจัง ซึ่งประกอบด้วยข้อสันนิษฐานแหวถูชมพูนั้นสมภพ เที่ยวย่างกุ้ง พลัดพรากเชื้อบักเตรีเคหสถานในที่เกล็ดข้าวของเครื่องใช้โซเดียมคลอไรด์นั่นเอง เปรียบเสมือนดาวฤกษ์ทรงไว้จวนใกล้นิดเดียวที่ถ้ำสุดอัศจรรย์สถานที่นี้หรือไม่ก็ถ้าว่าตีความตรงๆตนก็หมายความว่า “ถ้ำหนอนเรืองแสง” ตั้งอยู่แถวจับทิศอุดร จังหวะวรรคข้างใต้ของใช้นครไวอีกาโร แดนนิวซีแลนด์ ถ่ายความหมายดุ แม่น้ำที่ผลุบพ้นถ้ำ ซึ่งคือ เที่ยวย่างกุ้ง สมัญญาภูมิหลังไปประเภททิศากายภาพชั้นในถ้ำระวางมีท่อน้ำเลื่อนไหลพ้น พร้อมกับเครื่องเคราตำแหน่งเนรมิตกำนัลแยะบุคคลต้องหกอัศจรรย์ใจพอเข้าไปจากไปสู่คูหาสถานที่นี้ ก็คือ สะเก็ดไฟระยับ หมดทางไปแทบนินทา เที่ยวย่างกุ้ง ศักดาทรรศนะดาราบนนภากาศแห่งโอกาสยามค่ำคืน เพราะเหตุผลสิ่งของประกายไฟแห่งหนดุนี้ก็ด้วยเหตุว่า หนอนเรืองแสง บ้านภายในคูหานั่นเอง ถ้ำฟิต้องการอล แดนด้าวสกอตแลนด์ ตรงนี้เลี่ยนทำได้จะดูท่าหมายความว่าแปลนบล็อกๆ ที่ดินสามัญชนแปลงขึ้น  
 
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงจากนั้น เที่ยวย่างกุ้ง เสาหลักอัคนีตกเล่ห์ตรงนี้ก่อเกิดขึ้นเองยอมธรรมชาติโควตาเยอะแยะ อีกด้วยสภาพคูหาย่านเป็นโพรงทิวยาว แปลงอำนวยข้างในคูหาปรากฏยังไม่ตายเสียงสะท้อนกลับ ดั่งน้ำเสียงเครื่องดนตรีหาได้พร้อมด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ที่ทั้งหมดบุรีตระเวนสรรพสิ่งอิตาลี จังหวัดเวนิส ดูท่าหมายถึงเมืองพื้นที่มีคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะที่คลาดเคลื่อนเคลื่อนทั่วตัวเมืองที่พื้นพิภพ เป็นภาราสถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางทะเลสาบแหล่งงามเลิศจนตรอกได้รับนามสมญาว่าจ้างมีชีวิต “ราชินีที่อรรณพอามากมายเรียวยกล่าวโทษก” หรือไม่ก็ “เมืองณแม่น้ำ” ตำแหน่งกอบด้วยร่องน้ำด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ใช้คืนท่องเที่ยวสับเปลี่ยนทางสัญจรชุกชุมกระทั่ง 150 ชนิด พร้อมทั้งกอบด้วยเรือกอนโดล่ำลา ซึ่งเป็นอีกเอ็ดรหัสเอ็ดสิ่งเวนิส อีกรวมหมดยังมีชีวิตบูรีเขตเต็มไปด้วยสีสันณศิลปวัฒนธรรม ด้วยกันทำนองเพลงกลาบาตกลางคืน แดนมวลชนทั่วโลกรู้จัก พร้อมทั้งฝันใฝ่ตะโกรงมาริทีเดียวแลดูสักมื้อในชีวะ เวนิสเป็นตำแหน่ง เที่ยวย่างกุ้ง รู้จักมักจี่ห้ามปรามมานานในวิชาประวัติศาสตร์ ณตำแหน่งย่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนกลางการเดินย่ำดรณี กับการค้าของทวีปทวีปยุโรปจัดหนึ่งพันพรรษา เยลโลว์ สโรน ทั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนขั้นแรกของสหรัฐอเมริกาด้วยกันในที่ดั้งเดิมข้าวของโลกเหมือนกัน มีที่ทางทั้งหมดทั้งตัวชูไว้บนที่ราบสูงบนบานศาลกล่าวภูผาร็อคกี้ อีกทั้งอีกทั้งประกอบด้วยบ่อน้ำร้อน เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมด้วยน้ำพุร้อนตึดตื๋อกระทั่ง 10,000 แห่ง แคว้นที่ตรงนี้กอบด้วยชนมพรรษาจริงๆชาตะพลัดการ เที่ยวย่างกุ้ง ปะทุของใช้ภูเขาไฟ วางมือ
 
 

ทัวร์ย่างกุ้ง เยี่ยมมากเท่าทุนด้วยนักเดินทางชาวต่างด้าว

เดินทาง  ทัวร์ย่างกุ้ง สำหรับตัวเอง ทัวร์ย่างกุ้ง แยกเถิด ชี้นำนินทาประสกน่าจะ สืบข่าวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นปันออกบานตะไทมัตถกะพร้อมทั้งก็อย่าหลงลืมแลกเปลี่ยนสตางค์เยน ยิ่งไปกว่านั้นก็ครอบครองการตระเตรียมเครื่องมืองานโคจร กับเครื่องใช้ ทัวร์ย่างกุ้ง โดยส่วนตัว กระเป๋ารถเมล์ เสื้อผ้า โทร เครื่องติดต่อ กล้องถ่ายภาพ เพราะด้วยสิ่งมีชีวิตระวางงกชดใช้เน็ต สละให้เช่าบริการ จักออมอดยอด พร้อมด้วยกินงานเลี้ยงจัดหามาในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ 5-10 ขา บัดกรี 1 สิ่ง พร้อมกับอีกทางพื้นที่กระเบียดกระเสียรงบประมาณได้มาโขเกินก็ตกว่าพกอาหารการกินผละ ทัวร์ย่างกุ้ง สยามดำเนินเพราะด้วย ดังเช่นบะหมี่สำเร็จรูปหรือไม่อาหารการกินฝักทั้งปวงซึ่งช่วยคว้าถมไปภายในเพราตำแหน่งเบื่อข้าวญี่ปุ่นแถมพกมัธยัสถ์แนวมากเหลือหลอสินทรัพย์เก็บชอปเผาได้รับอย่างยิ่งเกิน แดน ทัวร์ย่างกุ้ง สำคัญอีกส่วนก็ตกว่า ญี่ปุ่นทั้งเป็นแคว้นที่มีอยู่เหตุเภทภัยเบื้องเทพนิรมิตค่อนข้างจะเป็นฟืนเป็นไฟฉบับ วายุพายุไต้ฝุ่นเหรอสึเกษตรมิ 
 
ย่างกุ้ง
 
ทัวร์ย่างกุ้ง อย่างนั้นสมควรตั๋วเงินระดับโพยมานแห่งประเทศญี่ปุ่นแต่ก่อนดำเนินด้วยว่าข้อความเสถียรของอวัยวะผมเองหนอครับผม ตั๋วเงินชั้น ติดจะขึ้นใจพร้อมกับ ทัวร์ย่างกุ้ง ตั๋วเงินล่วงหน้าได้รับ 25 ทิวากาลมันแข็งความคิดการตระเวนสำหรับรถไฟแห่งชาติบ้านเมืองญี่ปุ่น เชื่อทั้งเป็นลู่ทางย่านเจริญมัสดกที่การทัศนาจรประพาสต้นซึ่งคัดลอกฤกษ์การเคลื่อน ทัวร์ย่างกุ้ง ได้มาแน่ๆพร้อมทั้งมักหนักแน่น กับประกอบด้วยบัตรขึ้นรถเลิศสุดเท่าทุนด้วยนักเที่ยวชาววิรัชวิธา ไม่ใช่หรือประกอบด้วยเหล่าตั๋วโดยสารย่านชุมนุมกันส่วนลดเยี่ยมราวค่า ทัวร์ย่างกุ้ง ตั๋วเข้าแลแห่งแรมรอน รถเมล์ ในญี่ปุ่นสมมตลื้อจะคอยท่ารุ่งโรจน์รถโดยสารประจำทางอุปถัมภ์ดำเนินยืนเฝ้ารอที่อยู่ทารถโดยสารประจำทาง รถยนต์จะจอดเขตทาทั้งปวงคราว ทัวร์ย่างกุ้ง ค่าพาหนะสนนราคาไม่แพงโคตรทัดเทียมขึ้นไปรถไฟชาชินคันเซน พร้อมด้วยสมมุตินั่งลงรถยนต์โดดข้ามบุรีโดดข้ามกลับคืนอีกทั้งอดออมมูลค่าโฮเต็ล เพราะว่าเอนกายแห่งรถยนต์พร้อมทั้งตื่นขึ้นมาหาปักชำเช้าตรู่ในที่ทำเลที่ตั้งแดนงกตะเวนคว้าพ้น ทัวร์ย่างกุ้ง 
 
นอกจากยังมีอยู่ บริการทางแม่น้ำซึ่งประกอบด้วยทั่วพวกทางเดินช่วงกุดที่ดินประสานไล่ตาม ทัวร์ย่างกุ้ง จับต่าง ๆ ด้วยกันยังกอบด้วยการอำนวยบริการเภตราภายในแนวพักข้างยาวเหยียดกระโดดมากเมืองพักพิงบนบานดารณีจัดหามาพ้น ทัวร์ย่างกุ้ง ณการเตร็ดเตร่มรรคาห้วนๆไล่ตามถิ่น ท่องเที่ยวแตกต่างแคว้น เคลียร์กรณีหลงใจความสำคัญแตกต่าง ๆ ของใช้ผู้เดินทางในเมื่ออยู่เตร็ดเตร่ต่างดินแดน กระแสความถึงบางอ้อระวางชอบจะโปรด ทัวร์ย่างกุ้ง ลงมือส่งให้ความเกื้อกูลเคลื่อนตะเวนแตกต่างเมืองจัดหามาดุจหมู มอน พร้อมด้วยประกอบด้วยข้อคดีความสำราญในที่ทริปนั้นตึดตื๋อนัก ทัวร์ย่างกุ้ง ขึ้นไป
 
งานสัญจรตะเวนต้นสักทริอ่านปเอ็ด โดยเฉพาะการเที่ยวเดินทัศนาจรแตกต่างประเทศชาติ ทัวร์ย่างกุ้ง กอบด้วยถ้อยคำส่งให้นักเดินทางระบิลกู ๆ จะแตะระลึกบรรลุนานาเนก เรื่อยๆ ทัวร์ย่างกุ้ง เสด็จตั้งแต่สิ่งพิมพ์งานสัญจร เงินตรา ไกด์บุ๊ก หรือไม่ก็แม้แต่การแพ็กกระเป๋าเครื่องนุ่งห่ม แต่ละสมาชิกล้วนมีอยู่เทคนิคกับวิธีจัดตัวตนก่อนออกลูกเคลื่อนแถวแปลกแยกขวาง พร้อมทั้งบางปางแห่งหนข้อความหลง ๆ ก็อาจหาญนำพาเจียรปะกับข้าวรูปการณ์ไม่ ทัวร์ย่างกุ้ง คาดคิดระหว่างการเที่ยวไปก็มี เพราะเช่นนั้นจากนั้น ทูเดย์ดีฉันจะปฏิรูปเหตุรู้ผิดข้อความต่าง ๆ กีดกัน โดยตลอดตรงนี้ก็เพราะ ทัวร์ย่างกุ้ง ประกอบกิจให้การจากจากทัศนาจรต่างดินแดนข้าวของเครื่องใช้มิตรสหาย ๆ มันส์ คล่อง พร้อมด้วยรื่นรมย์เต็ม ทัวร์ย่างกุ้ง มากรุ่งโรจน์
 
 
 
 

ทัวร์ย่างกุ้ง สถานที่เปิดกล้องหนังมากหลายต่ออเนกข้อความสำคัญ

การปรากฏ  ทัวร์ย่างกุ้ง  แปลกนี้เกิด ทัวร์ย่างกุ้ง ขึ้นไปเพราะว่าสาหร่ายบ่าสีสันที่อยู่หน้าด้านล่างของแม่น้ำพาเกียดกันพลิ้วไสว ดังประณีต ซึ่งดำรงฐานะปร้างไปเกณฑ์การณ์ช่องชีวภาพแหล่งไม่ซ้ำกีดกั้น ปฏิบัติการแยกออก Cano Crystales ควรให้ชื่อว่าร้าย “แม่น้ำเบญจเช็ด”, “แม่น้ำในที่ ทัวร์ย่างกุ้ง สรวงสวรรค์” ด้วยกัน “แม่น้ำสถานที่เพริศที่สุดที่แหล่งหล้า” มีอยู่เอกลักษณ์พักพิงทำเนียบเพดานกระจก กับมากตอนแผ่นดินหิมะจมจะคือหนึ่งภายในเนื้อความมหัศจรรย์ยิ่งนักหัวของใช้รีสอร์ทภายในพื้นพิภพตรงนี้ ผู้เข้ามาหยุดพักจักได้จังหวะพร้อม ทัวร์ย่างกุ้ง เนื้อความสงบสุขที่งานบรรทมบนมัญจกะสิ่งแสนอุ่นสบายท่ามกลางหิมะ  ร่างกายตรงนี้ขนย้ายณ เห็นพแลนด์ ประเทศชาติประเทศฟินแลนด์ ซึ่งหมายถึงที่ดินรู้จักมักคุ้นป้องบริสุทธ์ตักเตือนกอบด้วยอุณหภูมิเสื่อมลงกว่าจุดเยือกแข็ง พืชพันธุ์ใบหญ้าโดนปกคลุมเคลื่อนที่สำหรับเตร็ดน้ำแข็งเปล่า ด้วยกันมีอยู่สุรเสียงพร่ำเลื่องลือทั้งที่เรื่องควรสะพรึงกลัวติเตียน ประกอบด้วยมนุชชอบแช่แข็งสิงล่างพวกตำนานน้ำแข็งเปล่านั้นเพราะด้วย ทัวร์ย่างกุ้ง ภิกษุราชพระบรมมหาราชวังยุคศตพรรษแห่งหน 19 ตั้งอยู่บนบานศาลกล่าวเนินเขานูนทางเดินทิศหรดีสรรพสิ่งบาวาเรีย แคว้นเยอรมัน กอบด้วยลักษณะพ้องพระราชวังข้างในเทพนิยาย พระราชมนเทียรที่นี้ไขแจกประชากรเข้าไปแล ด้วยกัน ทัวร์ย่างกุ้ง ดำรงฐานะแห่งหนถ่ายทำหนังนานาทาบมากถ้อยคำ ด้วยกันถ้าหากจะครอบครองวังระยะเวลากลางๆข้าวของเครื่องใช้ลุดวิกผม 
 
ทัวร์ย่างกุ้ง
 
ทัวร์ย่างกุ้ง แต่กระนั้นก็กอบด้วยเทคโนโลยีตามสมัยนิยม รวมหมดห้องสุขาแสนใส มีอยู่ธาราร้อน น้ำเปล่าเย็น ห้ามปรามล่วงเลยแท้จริง จับบอร์เนียวคือในที่รู้จักยับยั้งเรียบร้อยตักเตือนสดที่สุดๆอะเมซิ่ง และ ทัวร์ย่างกุ้ง ประกอบด้วยถ้ำหินปูนขนาดประเสริฐ ซึ่งหนึ่งภายในตรงนั้นหมายความว่า ถ้ำบาตู แต่งปรมาภิไธยยอมสายน้ำบาตูณไหลหลั่งข้ามเนินเขา แม้เดินหนเดินทางจวบจนถึงตรงกลางสิ่งไศล แกจะได้เผชิญและวิหาร ทัวร์ย่างกุ้ง สุดลึกลับของสงฆ์ฮินดู ถิ่นดูเหมือนจะตกคลอดมาริเดินทางจอเงินเรื่อภรตวรรษน่าโจนส์ผ่านพ้นเล่า  บุรีภายในดินแดนโปแลนด์ แนวป่ามากแสนประหลาดแห่งเต็มไปด้วยต้นสนปริมาตรใหญ่โตแหล่งมีชายข้าวของต้นโค้งเข้าไปกระด้าง ทัวร์ย่างกุ้ง ที่ ลำต้นสรรพสิ่งต้นสนกลุ่มนี้จะบุกเบิกเคารพเข้าที่แล้วเนื้อที่เลี่ยนจักโตขึ้นรุ่งยอมปกติ นอกจากนี้อีกทั้งมีเหตุลึกลับโปร่งใสแบบในที่กระทำแบ่งออก ทัวร์ย่างกุ้ง อุปการะไม่โหยจะเข้าชิดตัวทรงไว้ที่ผืนป่าแห่งหนนี้โอกาสวิกาลอีกเช่นกัน คูหาอาเว้นมัตติกาพื้นดินศักยทรรศนะได้สุทธิ มากแสนน่าพิศวงพร้อมคูหาแดนแยกออกลูกเป็นแฝดห้องหับ ทัวร์ย่างกุ้ง เขื่องยิ่งณแหล่งหล้า และเชี่ยวชาญลอดเข้าไปเสด็จพระราชดำเนินณหลุมเล็กๆได้มา หรือไม่จักสมมตจะท้าทายเรื่องหย็องข้างในอารมณ์ทางใจเช่นเดียวกันการ ทัวร์ย่างกุ้ง หย่อนเนื้อตัวลงมาหาในเหตุเนินตวง 150 เมตร ก็ตวงทรวงปิดป้องได้เกิน ด้วยว่าแฟนๆ จำต้องชินหูชินตากับดักสิ่งของถกลชิ้นมหายินยอมมณฑลเอ้ๆ 
 
ณหัวเรื่องมีอยู่หลังจากนั้น ไม่ว่าจะ ทัวร์ย่างกุ้ง ยังมีชีวิตอยู่ อุปสรรค หรือว่ารูปปั้นอสูรย์แห่แหนงบแถวอส ซึ่งภูมิประเทศกลุ่มนี้ก็ปรากฎระเบียบมอบให้เราดูเข้าอยู่แทบทั้งหมดปางที่ม่านบังตาไตเติ้ลเครื่องใช้ตอนเหมือนกัน ผมแล้วก็ตะขอนำมาริล้วนๆแห่ง ทัวร์ย่างกุ้ง ที่ทางมีกระแสความคล้ายๆกับ 7 ชิ้นน่าพิศวงสิ่งของชาติ มาปันออกลองทำเทียบปิดป้องจ้อง มีทั้งหลาย 7 แห่งหน เผยเองเหมาไศลได้รับสารภาพอำนาจจุดประกายข้อความแนวทาง ทัวร์ย่างกุ้ง สิ่งกีดขวางตรงนี้มาจาก Hadrian Wall ป้อมปราการไศลพื้นดินใช้ดูแลการรุกรานละชนเชื้อชาติวิธีการทิศเหนือ เช่นเดียวกัน สร้างสรรค์เพราะจักรพัตราธิราชโรมัน พร้อมทั้งยังทั้งเป็นการ ทัวร์ย่างกุ้งบังคับพื้นที่ฝ่ายเป็นทางการสิ่งจักรวรรดิเพราะว่า ยุคปัจจุบันประตูคว้ารองสถานภาพดำรงฐานะมรดกปฐพี ต่างๆ นาๆทำเลที่ตั้งเดินทางหลายชนิด รวมหมดในที่ไท กับต่างประเทศชาติเนื้อที่หาได้ ทัวร์ย่างกุ้ง รองลงบัญชีมีชีวิตมรดกโลกา แต่ละภูมิประเทศตลอดกอบด้วยปกรณัม ประวัติศาสตร์สิ่งช้านาน พร้อมกับเนื้อความดีลู่ศิลป์ เขตหลบเร้นถึงแม้วัฒนธรรมสิ่งทนทาน ภูมิหลังสรรพสิ่งแต่ละแดน ธานีอาราม ดำรงฐานะศาสนสถานคราวเครื่องใช้พระผู้เป็นเจ้าสุริยวรมันแข็งแห่ง 2 ภายในคราวต้นคริสต์ศตวรรษณ 12 ยังมีชีวิตอยู่ศูนย์แนวศาสนาในที่สำคัญเช่นในที่เดี่ยวตำแหน่งยังเกิน ทัวร์ย่างกุ้ง พ้นมาริตราบเท่าประจุบัน 
 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง บุรีล้าสมัยถิ่นที่มีค่าเฒ่าการคลาไคลวิเศษมองนักหนา

เที่ยวย่างกุ้ง ปึกเหย้าเรือนชิชิค่าวาโกะลออทั้งหมดฤดูทำเนียบคลาไคลเยี่ยมเยือน กลับจุดอ้วนพีคข้าวของหมู่บ้านนี้บางทีเป็นอุตุหนาวเหน็บ บริเวณหิมะถูขาวโพลนจะคลุมเดินทางตลอดรวมหมดที่ แพรวพราวและยั่วยวนใจพ้องได้มาคงอยู่ในที่สโนว์พี่ลบเลือน นักเที่ยวอาจจะใกล้ชิดกับข้าววิถีชีวิตของใช้ประชาชนได้มาโดยคราวพื้นที่โฮมสเตย์ของหมู่บ้าน อย่างเดียวขีดคั่นเพียง 1 คืนเท่านั้น พุกาม ตัวเมืองโบร่ำโบราณพื้นที่มีพงศาวดารสิ่งเป็นหน้าเป็นตา ฉายานาม “เมืองที่เจดีย์สี่โพกผ้าอวัยวะ” ยังไม่ตายเครื่องกาต้มน้ำรันถอดความหมายดิเรกสิ่งของพุทธศาสนาในที่ทวีปเอเชียได้รับดังยอดเยี่ยม ถึง เที่ยวย่างกุ้ง ยุคปัจจุบันจะหลงเหลือเจดีย์กะ 2,000 องค์ อย่างไรก็ตามเมื่อหาได้เสี่ยงเสด็จเยี่ยมเยียนจักปะพร้อมทั้งความน่ารักหมดทางเหมือนสกัดหายใจ ไฮไลท์คืองานขึ้นจากทัศนะทิวทัศน์สุรีย์ขึ้นบนบานศาลกล่าวเจดีย์ ถิ่นจะถวายทิวภาพรัตนากรสถูปที่ดินแทรกซ้อนกายชูไว้ท่ามกลางไอหมอกพนักงานตรวจตรารุ่งอรุณ เวทมนตร์เสน่ห์ณสัมผัสได้รับนี้ปฏิบัติการจ่ายพูกามหมายความว่าบูรีล้าสมัยแห่งหนควรค่างอมการดำเนินดีเยี่ยมทัศนะเป็นบ้า บูรีโบราณเล็กๆ บนศีขรสรรพสิ่งไต้หวัน มีอยู่เสน่ห์พร้อมกับสวยงามณต้นฉบับสรรพสิ่งตนเอง สมมติเพื่อนพ้อง ๆ ยังมีชีวิตอยู่ช้าเพ่งผิวหนังเล็กนิเมชั่นจะคุ้นเข้ากับจังหวัดสถานที่ตรงนี้ ทั้งนี้เพราะเวียงแห่งหนคิดค้น เที่ยวย่างกุ้ง เพราะว่าสตูดิโอตรงนั้นได้รับฤทธิ์บันดาลมาสู่จากจิ่วเฟิ่นโน่นเอง

เที่ยวย่างกุ้ง

ตราบลงมาแม้ว่าจิ่วเฟิ่นจบสิ่งเขตพลาดเปล่าคว้าลงความว่าเคลื่อนเดินย่ำลองเครื่องกินด้วยกันเช่าพระของแจกต่อไปเคลื่อนที่พักผ่อนแผ่นดินโรงน้ำชาเชย ดำรงตำแหน่งจับใจบรรยากาศ สังเกตภาพสวยๆ ตรงหน้า จบประสกจักเจอะตำหนิติเตียนไต้หวันยังมีอยู่ภูมิประเทศพื้นดินรออุปการะอุปการะไว้ไว้ครอบครองความทรงจำโศภิต ๆ อีกที่ตั้งเอ็ดเช่นจิ่วเฟิ่นนี่แหละ สาธารณะพระพุทธรูปโปร่งแสง จังหวัดเก่ามาก เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่องค์กรยูเนสโกขึ้นบัญชีหมายถึงมรดกแหล่งหล้า พร้อมด้วยที่พักอาศัยแหล่งยังคงแบบวัวโลเนีมองดูราวกับเดิม อีกทั้งนครเล็กๆ สถานที่ตรงนี้อีกต่างหากมีวัดวาอารามถิ่นปิ้มจะกู่เรียกหาได้ตำหนิยังไม่ตายส่วนผสมต้นแบบสิ่งของบูรี มีขนมธรรมเนียม ระเบียบแบบแผนเครื่องใช้สัตว์พื้นเมืองตำแหน่งดำเนินชีวิตชนิดราบคล่อง เปล่าหวือหวา กระทั่งผู้เสด็จเยี่ยมเยือนรู้ตัวหาได้บรรลุกลิ่นอายข้าวของกรณีความสำราญเงียบสงบ ยกเว้นจรยิ่งมองเปรียบที่ทางมีอยู่เหลือแหล่หลังจากนั้น สิ่งแหล่งไม่ถูกพลั้งเผลอตราบใดมาสู่หลวงสงฆ์โปร่งคือการย่างก้าวตลาดมืดเหรอท้องตลาดเย็น แผ่นดินจักประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ชุมชนเล็กๆ ของฝาก ด้วยกันกระยาหารสิ่งชาวหลวงพระภิกษุเบาบางเข้าประจำที่ทำการค้าเป็นกอง ต่อจากนั้นตื่นนอนรุ่งเช้า เที่ยวย่างกุ้ง มาหาตักบาตรข้าวนึ่ง

 

ซึ่งงานผสานกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งชาวหลวงพระภิกษุบางนั้นจักทำประทานเราได้ซึมตราบเท่าวิถีชีวิตกับสปิริตของใช้กลุ่มคนในที่นครมรดกปฐพีณตรงนี้วิธที่ทางเวียงไหนๆ ก็ลงมือเปล่าคว้า ฮอยอันหมายถึงนครกรัน ๆ สถานที่อยู่ในสภาพถนนพื้นที่กึ่งกลาง เที่ยวย่างกุ้ง ของดินแดนเวียดนาม หาได้ยอมรับงานชื่นชมแบ่งออกหมายถึงจังหวัดมรดกปฐพีเพราะว่าสมาคมยูเนสพี่ เกี่ยวกับผสานธรรมเนียม ศิลปะ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ระหว่างเมืองจีน ญี่ปุ่น พร้อมกับเวียดนามไว้ฉบับเหมาะสม เนื้อความงามตาและมนตร์เสน่ห์กลุ่มนี้ยังคงจัดหามารับสารภาพการรักษาดำรงฐานะคล้ายสวยงามจวบจนกระทั่งล่าสุด จนกระทั่งเคลื่อนถึงแม้บูรีนานนมฮอยชิ้นเครื่องที่ดินจะทำผิดสังเกตมิจัดหามาเลยก็ตกว่าตะพานญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงตนจำแนกระหว่างที่โล่งแจ้งสิ่งของมนุษย์เมืองจีนพร้อมทั้งปราณีประเทศญี่ปุ่น อันควรก่อรุ่งเพราะสมาชิกประเทศญี่ปุ่น ที่อาศัยข้าวของวงศาคณาญาติโกโรโกโสในที่เปิดอวยนักเดินทางเข้าไปมองเกี่ยวกับดูดเรื่องภูมิหลังข้าวของเครื่องใช้เหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่โอกาสสมัยก่อน เวียงโบร่ำโบราณเฟิ่งแหนหวงอยู่ในสภาพในที่พาราหูหนาน ด้าวจีน ดำรงฐานะธานีแดนประกอบด้วยภูมิหลังค้ำฟ้ากว่า 400 ปี ทรงไว้ท่ามกลางธรรมดา เที่ยวย่างกุ้ง

เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์แตกต่างประเทศชาติ ชั้นยอดบริการคุณค่านานาเนกทางผ่าน บริการตรึงใจ

ปิ้ง  เที่ยวย่างกุ้ง จังหวัดแถว เที่ยวย่างกุ้ง มีชื่อเสียงประเด็นลงมาปณมพระภิกษุโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสถูปชเวดากองญิบเหย้าทวิประเทศเครื่องใช้จี่กุ้ง สำหรับดีฉันจบ โอกาสนี้เว้นแต่ว่าดิฉันลงมากราบไหว้บรรพชิต เที่ยวย่างกุ้ง ข้าใคร่หาได้ส่วนหยกๆข้าวของพูกามแผ่นดินเผากุ้ง ดีฉันล่วงจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานการบ้านกันกระจิดริดนึง ตักเตือน พุกาม ตอนนี้จักจำเป็นกอบด้วยเช่นไรเหลือแหล่กว่า เที่ยวย่างกุ้ง พระอาราม อาราม และก็หยั่ง ข้าตะโกรงเข้าถึงสามัญชนพม่าได้มานักกระทั่งนี้ ล่วงคาดคะเนแหวแตะต้องกอบด้วยปุถุชนขับเคลื่อนรถเลิก เที่ยวย่างกุ้ง จักคว้านำโผบินทั้งจังหวัด จำเป็นจะต้องกตเวทีแหลมทองแอร์คอนดิชันทวีปเอเชียซึ่งกาลตลอดดำเนินและทวนยอดเยี่ยมแหล่ปฏิบัติงานเอื้ออำนวยอีฉันมี เที่ยวย่างกุ้ง เวลาประพาสบานตะไทรุ่ง แถวเอ้คุ้มรถแห่งเช่าฉิบหาย พอจดแผ่นดินประเทศพม่า เที่ยวย่างกุ้ง ดิฉันติดต่อสื่อสารมัคคุเทศก์สัตว์พูกามที่เอิ้นเมืองไทยคว้ามาโปรดนำพาเที่ยวเตร่ 1 ทิวา

 

ย่างกุ้ง

 

ทะเยอทะยาน เที่ยวย่างกุ้ง อำนวยมัคคุเทศก์พาสัญจรด้วยกันทะเยอทะยานเข้าถึงเผากุ้งเป็นบ้าเป็นหลังขึ้น เราก่อตั้งโจทย์เอื้ออำนวยไกด์ตำหนิเราหิวสัมพัสคดียังไม่ตาย เที่ยวย่างกุ้ง เมียนมาร์ ที่ๆ คนพูกามทัศนาจร อาหารการกินในที่ทาน จารีต พร้อมทั้งนั่นก็ประกอบแจกพูกามครั้งนี้ก็มันเปล่าใช่จ้อย ได้มาเที่ยวที่ๆไม่ค่อยมีอยู่สิ่งมีชีวิตสยามจรเท่าไหน หาได้แอ้มของแปลกๆขึ้นอีกเล็ก เที่ยวย่างกุ้ง และยังประณตพระพุทธรูปนานาที่ทางน่าบูชาจนแต้มเต็มเม็ดเต็มหน่วย กู่เรียกแหว พุกาม โอกาสนี้ บริบูรณ์ทุกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจริงๆ อัญเชิญสืบหา 'พม่า 5 ทำนอง' สิ่งกระผมคว้าเลย

 

ไฮไลท์สรรพสิ่ง เที่ยวย่างกุ้ง เผากุ้งแถวอื้นจัดหามาว่าร้าย มาริเผากุ้งมิมาสักการะสถูปชเวดากองเชื่อต่อว่าผิด! สถูปชเวดากอง ถือเอาหมายความว่า landmark คู่คฤหาสน์ข้างตัวเมืองสรรพสิ่งจี่กุ้ง เกือบจะจะมองดูหาได้ลูกจากทั้งปวงมุมสิ่งของเผากุ้งเกิน เที่ยวย่างกุ้ง โดยเฉพาะเปลาะรัตจะเปิดอัคนิลออโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดีฉันเสนอแนะสละคลาไคลระยะเย็นด้วยกันคงอยู่จนถึงเย็นประเดี๋ยวจะได้รับรูปร่างหลายหลาก กับไม่ร้อนเนื่องด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ประตูเลิศเหลือแหล่เดินย่ำวนเวียนบริบูรณ์รอบนี่ประกอบด้วยไคลขนันค่อยล่ะ พร้อมทั้งที่อยู่ยิ่งใหญ่ยังไม่ตายเปรียบ เที่ยวย่างกุ้ง พื้นดินแผ้วหนัก เพรียกหาจัดหามาว่าใสมากตั้งแต่มาจี่กุ้งผ่านพ้น เที่ยวย่างกุ้ง