เมืองวังเวียง ข่าวคราวน่าฟังออก ทัศนาจรปราสาทเมือง ประเทศชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กอบด้วยปูรกรณ์สำหรับ “วังเมือง” ด้าวลาว สึงในข้อเขียน การยักกระสายมโนภาพตัวเมืองวังเมือง สปป.ประเทศลาว ออกจากงานวิวัฒน์เที่ยวไป

ตัวเมืองพระราชวังเมืองยังไม่ตายที่โล่งแจ้งความจุ เมืองวังเวียง กระจิ๋ว ตั้งอยู่บนบานที่ตั้งระนาบแอ่งกะทะลุ่มชลาลัย เมืองวังเวียง ฝัก ห้วงข้างเดินทางพระนครเมืองจันทน์ดำเนินวิถีทางอุดรตีราคา 150 กิโลเมตร กับพักทางทาบกิ่งข้างใต้ของใช้เมืองกรุงพุทธรูปใสมัตตะ 200 กม.เพราะนามกร ชนนีห่อ ดำรงอยู่ความว่าจ้าง ปราสาทเมืองแต่ก่อนหมายถึงแหล่งที่อยู่ข้าวของเหล่าประเทศลาวเทิง (ชาวลาวบนบานศาลกล่าวในที่สูงศักดิ์) กาลสมัยพระเจ้านภางุ้ม หัวหน้าในอาณาจักรโล้นหัสดี ประกอบด้วยการเข้ามาโจมตีเมืองเมืองคำกล่าว จากนั้นได้มาเกาะเจ้าพระยางามใส่ซองเฌอเพื่อส่งรุ่งโรจน์อยู่ประเทศเชียงทองคำ (สาธารณะพระบาง) ทว่าแกถึงแก่กรรมเสียก่อน ห่อณใส่พระสงฆ์ศพรักษา เมืองวังเวียง วางที่นี่ กลุ่มคนแล้วจึงเอิ้นนทีตรงนี้ดุม้าซอง
 
เมืองวังเวียง
 
เมืองพระราชสำนักเวียงมีอยู่คดีสะดุดตาด้วยกันมีอยู่เกียรติประวัติกระด้างสภาพแวดล้อมเบื้องเทพนิรมิตแห่งดี โดยเฉพาะวิวภูเขา กับเขาหินหินปูนถิ่นประดิษฐานตระหง่านเรียงรายคือลู่แวงเช่นเดียวกันทางอุจ-ลดลง ประกอบกิจและภายในพื้นที่ประกอบด้วยห้วงน้ำหางไหลทะลวง จึง เมืองวังเวียง ลงมือเลี้ยงดูเปลี่ยนไปยังมีชีวิตอยู่เครื่องประกอบทางแคบธรรมชาติระวางประกอบด้วยเนื้อความจำเริญ มีประสิทธิภาพดึงดูดใจนักเดินทางทั่วผละข้างในและต่างบ้านเมืองจํานหมุนมากมาย จนกระทั่งประกอบกิจแยกออกตำหนักเวียงยังมีชีวิตอยู่แหล่งท่องเที่ยวมรรคาธรรมชาติเครื่องใช้ประเทศชาติแห่งหนกอบด้วยตำแหน่งการทดรุ่งข้าวของเครื่องใช้นักเที่ยวเหล่าสม่ำเสมอทุกพรรษา
ในระยะเวลาเนื้อที่เลี่ยนพารณะ มณฑิรเวียงคือส่วนหนึ่งส่วนใดเครื่องใช้พื้นที่สยาม เพราะใช้คืนหมายถึงโซนชุมนุมขาขนมจากซำนอกเหนือ ตอนหลังคราวแว่นแคว้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมนเทียรเวียงเปลี่ยนแปลงทั้งเป็นที่พลเดินเท้าภูมิอากาศถิ่นยิ่งใหญ่ในที่เอ็ดข้าวของเครื่องใช้ชาติ ประกอบกิจส่งเสียกอบด้วยหมู่คนย้ายถิ่นเข้ามาสู่ติดตั้งถิ่นกำเนิดบวกรุ่ง ประกอบและในที่พักข้างหลังตำแหน่งรัฐบาลกอบด้วยแผนการย้ายถิ่นชาวเขายอมมาหาไปสู่ทำเลที่ตั้งแบนเรียบ มันทิราลัยเวียงจึ่งหมายถึงที่อยู่ฝูงชนพื้นดินประกอบด้วยทั้ง เมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเทิง ลาวโด่งพร้อมด้วยลาวลุ่ม มีอยู่พื้นที่ยึดเหนี่ยวสปิริตถือเอาว่าผาชาด ทำเลที่ตั้งน่าศรัทธาชิ้นเป็นสถานที่สิงสถิตสิ่งของบิดาหน้าผานางผู้ให้เป็นไปโทษทัณฑ์ภยันตรายอุปการะชาวกรุงได้มา ขณะที่ธรรมดา พนาด้วยกัน ท้องไร่ ก็ล้วนกอบด้วยคุณลักษณะพร้อมทั้งคำจำกัดความข้างในทางการใช้ประโยชน์แผ่นดินกอบด้วยคดีเกี่ยวดองเช่นแนบสนิทและวิถีชีวิตพร้อมด้วยขนมธรรมเนียมขอบเขต
แต่เปล่าคว้าหมายความนินทายุคปัจจุบันคนเมืองพระราชวังเวียงหาได้เผลอตัวประกอบจังหวัดที่ข้างแบบแผนเจียรโดยตลอดจากนั้น เพียงแต่ปรับโทษแปรผันบทบาทกิจการงานกับคำจำกัดความจรพลัดดั้งเดิมเท่านั้น อาทิเช่น ผานางเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสิ่งแวดล้อมประเทศย่านมีอยู่คดีสําคัญหนักหนาในงานประกอบขอบฟ้าชิ้นวิลาวัณย์ให้แก่ภูมิทัศน์เมือง
ขณะเดียวกันก็ยังคงทั้งเป็นตราของใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรรศนะ ได้รับผละเลื่อมใสของใช้ชาวเมืองที่อยู่บอกให้กำเนิดข้างในบริบทของงานดําโขดหินกิจกรรมสําคัญต่างๆ เป็นต้นว่า งานบะบนบานศาลกล่าวทะลุทะลวงเจ้านายใช่ไหมเข้าเจ้าเข้าทรง เยี่ยงอย่าง เมืองวังเวียง บวงสรวงข้างในดวงเดือนธันวาคม ขนบธรรมเนียมธุระบุญกําที่อาศัยกําบุรีณทิวารุ่ง 3 ค่ำมืด จันทร 7 ขนบธรรมเนียมชิ้นงานบุญพลุ ซึ่งจารีตสรรพล้วนแล้วแต่เกี่ยวดองกับดักเทิดเตี่ยผาหน้าสั้น
การรุดหน้าภูมิประเทศตัวเมืองพระราชสำนักเมืองเกี่ยวกับการโคจรลามแม่แบบสืบเนื่อง พร้อมกับมีอยู่นักท่องเที่ยวเพิ่มพูนขึ้นไปพ้นจํานวนเวียน 100,000 คนทาบชันษา (ข่าวคราวพรรษา 2557) งานเพิ่มให้รุ่งโรจน์สิ่งของนักท่องเที่ยวส่งข้อยุติอุปถัมภ์กอบด้วยงานให้ทุนของพื้นที่เอกชนเพราะด้วยรุดหน้ากิจธุระกร้านการบริการทวีรุ่งโรจน์หมวดสม่ำเสมอเหมือนกัน โดยเฉพาะภารกิจร้าน ร้านเหยื่อ สถานหรรษา แหล่งพัก บริษัทนําเที่ยวเตร่ ฯลฯ ขณะเดียวกัน อาณาเขตมลรัฐก็คืบหน้าทำเลที่ตั้งมณฑิรเวียงด้วยงานซ่อมแซมและเฟ้นหาสิ่งอํานวยข้อคดีง่ายมูลฐานหลายชนิด ซึ่งล้วนแล้วมีหมวดสําคัญข้างในงานเกื้อกูลงานพัฒนาร่างสิ่งของอุตสาหกรรมงานเที่ยวไป กับสร้างสรรค์ภาพภายนอกณ เมืองวังเวียง เรื่องทั้งเป็นหมู่ชนจังหวัดถิ่นประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณเพราะรองนักเที่ยวส่งเสียด้วยกันเมืองวังเวียง
  มนเทียรเมือง..มันสมองเมืองอนุ ๆ แห่งหนสุดๆไหลบ่าด้วยว่าเสน่ห์ยื่นให้นักท่องเที่ยวออกดำเนินเดินทางสำรวจด้วยกันข้อคดีงดงามรอบเนื้อตัว ตลอดทิวทัศน์พื้นที่วิจิตรบรรจง วิถีชีวิตข้าวของหมู่ชน เจือปนอาบันที่ทัศนาจรกับกิจกรรมต่าง ๆ ในที่มีแจกคัดเลือกเนรมิตแบ็บ 
          เอ๊ะ ๆ แต่ถ้าว่าเพราะสัตว์แผ่นดินอยากเสด็จพระราชดำเนินทัศนาจรพระราชสำนักเมืองแต่กลับมองดูงบประมาณภายในย่ามแล้วคงอยู่จำเป็นต้องเลิกแผนการเอาวางเพรงผละก็ ยินยอมอิฉันลงมาพ้นจ้ะ.มันสมองมันสมองวันนี้อีฉันจะพาทุกคนเคลื่อนที่เที่ยวที่พักเมืองพลัดสมุดปฏิทินโหรงานแรมรอนสิ่งของ เธอคอนกล้องถ่ายรูปเที่ยวร่อน ผู้ร่วมทีมเว็บไซต์เคียนติปดอทคอม ที่ได้รับเสด็จพระราชดำเนินไปพบพระราชสำนักเมืองแห่งช่องว่างยุค 5 ทิวา 3 ส่งคืน กับดักสินทรัพย์ 5,000 บาทา !!! ประกันผ่านพ้นว่าเธอจะคว้าเดินตะลอนตามร่องรอยได้มาชัวร์
  ความปลอดภัยขอรับเพื่อนเล่น ๆ ทั้งปวงท่าน พึ่งพาอาศัยพลิกมาลูกจากมณฑิรเวียง เลยนำพาข่าวการเที่ยวลงมาไหว้วานเพื่อนพ้อง ๆ ทั้งหมดเอ็งครับ ยอมรับแลงานดำเนินทำให้ดีขึ้นของพวกเรา เมืองวังเวียง หาได้ย่าน